Kontakti nin

Vi povas per la sub formularo sendi mesaĝon al
You can use the form below to send a message to

 • La redaktoro (pri la Bulteno aŭ ĉi tiu retejo / concerning the newsletter or this website)
 • La eduka sekretario (pri instruado, sed por raporti kurson, bv uzi ĉi tiun apartan formularon / concerning teaching, but to report a course, please use this separate form)
 • La koresponda sekretario (pri membreco kaj ĝeneralaj demandoj / concerning membership and general questions)
 • La kasisto (pri pagoj ktp. / concerning payments, etc.)
 • La prezidanto aŭ vic-prezidanto (pri la asocio / concerning the association)

Bv memori tre zorge tajpi vian retadreson!
Please remember to type your email address very carefully! 

  Sendu al / Send to:

  Via nomo (nepra) / Your name (required)

  Via retpoŝto (nepra) / Your email address (required)

  Temo (nepra) / Subject (required)

  Mesaĝo (nepra) / Message (required)